تماس با مدیریت

شنبه الی چهارشنبه 14 - 8

02177258404

کارشناس فروش محصولات محیط مرطوب

سرکار خانم داودی 09125115302

کارشناس فروش محصولات دیوار خزه ای

آقای حاجیان 09358029545

ساعات کاری کارشناسان فروش

شنبه الی چهارشنبه 21 - 9

آدرس ما

کارگاه محصولات تثبیت شده : تهران. اتوبان رسالت. خیابان کرمان جنوبی

کارگاه محصولات محیط مرطوب : قائمشهر. خیابان امام. خیابان لاریمی